Rotary Tongeren Rotary Tongeren

Login ledenLogin leden

 

Rotary International

... is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen. Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.

Initiatiefnemer tot oprichting van Rotary International was de in 1868 in Wisconsin (USA) geboren Paul Harris. Paul Percy Harris studeerde rechten aan de Universiteit van Iowa. Na een aantal verschillende beroepen in de krantenwereld, als fruitboer, zakenman, acteur en ook gedurende meerdere jaren als reiziger van en naar o.a. Europa op schepen die vee vervoerden, vestigde hij zich in 1896 in Chicago als advocaat. Daar leerde hij de steenkolenhandelaar Silvester Schiele, de mijnbouwingenieur Gustaph Loehr en de kleermakerspatroon Hiram Shorey kennen. Gezamenlijk richtten zij op 23 februari 1905 de eerste Rotary Club op als bijeenkomst van ontmoeting en vriendschap.

Rotary Building communities Bridging continents

Het initiatief om als ondernemers en zelfstandige zakenlui wekelijks voor een vriendschappelijke bijeenkomst bij elkaar te komen, elkaar van advies te dienen en noden in de maatschappij met elkaar te bespreken en oplossingen te bieden, sprak aan. Al in 1908 werd een tweede club opgericht in San Francisco. Tot 1911 werden er zo 16 clubs opgericht. Tot op de dag van vandaag dragen alle Rotary Clubs deze naam met de plaats van vestiging er aan toegevoegd.

Toen Paul Harris in 1947 stierf waren er al 6.000 clubs over de hele wereld opgericht. Er zijn inmiddels ongeveer 1.300.000 Rotariërs die behoren tot meer dan 33.500 Rotaryclubs in 200 landen en geografische regio's.

[ top ]

Rotary Club Tongeren

... werd opgericht in 1955, precies 50 jaar nadat Paul Harris de eerste Rotary Club oprichtte in Chicago. Enkele uittreksels uit anonieme, integraal franstalige memoires over de 18 eerste maanden ‘de la vie rotarienne dans la cité d’Ambiorix’ - een rede uitgesproken tijdens de viering van de 10de verjaardag van de club, in 1965 - geeft op een treffende wijze de tijdgeest weer.

“Ces premiers cheminements, ces premiers projets, ces premiers propos sont difficiles à retrouver car on ne dispose d’aucun document et on doit se fier des souvenirs déjà lointains. Tout a commencé, un soir du printemps de 1955, lorsqu’au hasard d’une réunion chez une relation acommune, une conversation a eu lieu entre quatre personnes qui de manière plus au moins précise avaient entendu parler du Rotary International et de son action. Ces quatre pionniers avaient un seul trait commun: ils habitaient TONGRES depuis quelques années mais aucun d’entre eux n’était ce que notre ami Georges Baillien appelle un ‘vrai Tongrois’ … .”

“Dès la première minute, un homme s’est affirmé. Il devait devenir le président-fondateur: Fernand Vermeire. Ce magnifique magistrat était né à St. Nicolas, en tête de Flandre, et était arrivé à Tongres en plusieurs étappes. C’est Fernand qui a véritablement créé ce club qui lui a donné sa robuste constitution et son premier dynamisme.”

“Le deuxième des quatre était un magistrat du parquet. Leon Cappuyns, notre premier secrétaire, Brabançon de Louvain … .”

“Le troisième est Liègeois mais a des origines Limbourgeoise. Pendant douze années, Jean van der Heyden a dirigé les activités intellectuelles et culturelles du club tout en veillant au dynamisme de son action en faveur de la jeunesse.”

“Je ne vous parlerai pas du 4ième. C’est un simple Verviétois, né dans la Namurois, avant de devenir Liégeois et Tongrois.”(Hier gaat het uiteraard over de schrijver/spreker zelf, zijnde prof. Albert Fettweis)

“Très vite, le quatuor assiste un jeudi au déjeuner du Club de Hasselt. La réunion, aux trois pistolets, se prolonge en un long entretien avec le président André Byvoet qui accepte d’être le guide, le parain de la nouvelle unité rotarienne. Le même jour, au soir, on établi la liste des vingt fondateurs, opération délicate dans une petite ville o uil faut éviter d’éveiller les susceptibilités locales et marquer l’indépendance entière du Rotary à l’égard de tous les courant de pensées philosophiques ou politiques.”

Uit ‘Het Laatste Nieuws’ van zaterdag 4 februari 1956, rubriek ‘van hier en daar’:

TONGEREN Rotary-Club erkend. – Een zevental maanden geleden werd overgegaan tot de stichting van een Rotary-club. Na Hasselt is zij de tweede afdeling, die in Limburg tot stand kwam.

Het bestuur is samengesteld als volgt: onderzoeksrechter Vermeire, voorzitter; ridder Filip de Schaetzen en Alfons Steyns, ondervoorzitters; substituut-procureur Cappuyns, secretaris; de h. Vanderheyden, penningmeester, en dr. Fettweiss, professor aan de universiteit te Luik, ceremoniemeester.

Bij beslissing van de hoofdzetel, die te Chicago in Amerika gevestigd is, werd de afdeling op 31 december officieel erkend. Deze erkenning zal door de afdeling gevierd worden op zaterdag, 9 juni. Alsdan zal tijdens een bijeenkomst, waaraan afgevaardigden van binnen- en buitenlandse Rotary-clubs zullen deelnemen, worden overgegaan tot de overhandiging van het erkenningscharter door de gouverneur van het 68ste Rotary-district, waartoe België en het Groothertogdom Luxemburg behoren.

De Rotary-club belegt elke dinsdag een bijeenkomst in het spijshuis “Lido”, waar tijdens het gezamenlijk middagmaal door een eigen of vreemd lid een voordracht gehouden wordt over een actueel onderwerp of een spreekbeurt die in verband staat met het beroep van de spreker.

Op de laatste vergadering sprak Miss Clark, Amerikaanse studente in België, over “Hedendaagse Amerikaanse Muziek”. Telkens en vijfde dinsdag in een maand voorkomt, wordt een bijeenkomst gehouden, waaraan ook de echtgenoten der leden mogen deelnemen. Deze wordt ’s avonds gehouden.

De Rotary besteedt ook bijzondere aandacht aan het lot der gebrekkelijke kinderen, jonger dan 18 jaar. Aldus werd door de zorgen van de Limburgse Rotary-clubs overgegaan tot de aanneming van Limburgse kinderen, die te Zwartberg tijdens het spel het slachtoffer werden van een granaatontploffing.

Door de Tongerse afdeling werd aan de middelbare onderwijsinstellingen een aanmoedigingsprijs ter beschikking gesteld voor de leerlingen die de beste uitslagen behalen bij de studie van de Engelse taal. – Ts.

Past-voorzitters van Rotary Club Tongeren
1955-58 + Fernand Vermeire
1958-60 + Baron Philippe de Schaetzen
1960-62 + Alphonse Steyns
1962-64 + Emile Bogaert
1964-66 + Albert Fettweis
1966-68 + Joseph Entbroukx
1968-70 + Mathieu Hoeven
1970-71 + Raymond Romsée
1971-72 + Jean Jageneau
1972-73 + Lucien Thone
1973-74 + Jean-Paul Suy
1974-75 Mathieu Driessen
1975-76 + Paul Alofs
1976-77 + Yves Henry de Hassonville
1977-79 + Raoul Wynants
1979-80 + André Renard
1980-81 + René Govaerts
1981-82 + Roger Grammen
1982-83 + Jean de Schaetzen van Brienen
1983-84 Piet Bijnens
1984-85 Joseph Hougaerts
1985-86 André Paques
1986-87 + Germain Lambrechts
1987-88 Gérard Janssen
1988-89 Jacques Vermeire
1989-90 Jacques Snyers
1990-91 + Pierre Romain
1991-92 Jean-Pierre Frère
1992-93 Paul Gelders
1993-94 Luc Vroonen
1994-95 + Jean Smets
1995-96 Firmin Verwimp
1996-97 Philippe Karelle
1997-98 Wolfgang Schwerin
1998-99 + Jaap Van Rennes
1999-2000 Danny Appeltans
2000-01 Georges Rommens
2001-02 Jean-Pierre Lannoy
2002-03 + Jos Krimpenfort
2003-04 Charles Beauduin
2004-05 Rik Boulogne
2005-06 Bartholomeus Verlinden
2006-07 Hubert Appelen
2007-08 Etienne Vandenreijt
2008-09 Theo Dirix
2009-10 Jos Bovie
2010-11 Luc Ponet
2011-12 + Jef Essers
2012-13 Piet Janssen
2013-14 Jo Segers
2014-15 René Jans
2015-16 Jos Craeghs
2016-17 Sven Coetermans
2017-18 Jan Lenaerts
2018-19 Luc Jans
2019-20 Krijn Henrotte

Past District Gouverneurs van Rotary Club Tongeren
1968-69 + Emile Bogaert
1978-79 + Yves Henri de Hassonville
2001-02 Paul Gelders
2012-13 Jacques Vermeire

[ top ]

Rotary, Innerwheel, Rotaract en Probus: een sterk klavertje vier!

Logo Inner WheelOoit is in 1924 in Manchester een club opgericht door de echtgenotes van Rotaryleden uit die stad. Uitgangspunt van de vrouwen was in eerste instantie het helpen van hun mannen bij het realiseren van projecten en andere activiteiten. De wederzijdse waardering en vriendschapsbanden onder de vrouwen die daaruit voortvloeiden, leidden tot het oprichten van clubs. Om de band met Rotary te onderstrepen werd gekozen voor de naam INNER WHEEL. De Innerwheel Club Tongeren bestaat sedert 1989, telt momenteel 31 leden.

Logo RotaractROTARACT is de jongerenafdeling van Rotary en werd gesticht in 1968 door Rotary International. Vandaag zijn er meer dan 7.500 clubs, verdeeld over 156 landen, met meer dan 173,000 leden. De club staat open voor alle jongeren, jongens en meisjes, kinderen van Rotarians of niet, met een leeftijd van minimum 18 jaar en maximum 35 jaar. De naam Rotaract is afgeleid van ROTARy in ACTion. De meeste Rotaract-activiteiten gebeuren op clubniveau. De leden komen meestal eens per twee weken samen op een informele manier. Daar bespreken ze dan de agenda en plannen komende activiteiten, zoals uitstappen, goede doelen en galabals. Het grootste deel van de opbrengsten van Rotaractactiviteiten gaan naar sociale doelen. Het doel van Rotaract is om jongeren voor te bereiden op hun latere professionele activiteiten in een kader van vriendschap en dienstbetoon naar de maatschappij toe. Rotaract Club Tongeren werd opgericht in 1977.

Logo ProbusPROBUS, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels (Association of retired PROfessional and BUSiness-people), werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door Harold Blanchard, een lid van Rotary Club Caterham. Probus is een multi-disciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten. Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap soms is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschapsbanden te smeden. Deze personen met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip. Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven; ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Probus Club Tongeren – Ambiorix werd opgericht op 11 december 2008.

[ top ]

INTERACT

Logo InteractMet meer dan 468 500 leden verspreid over 20 300 clubs in 159 landen is Interact een wereldwijd begrip. In 2014 werd de Interact Club van Tongeren opgericht. Alle gemotiveerde jongeren van 12 tot en met 18 jaar zijn welkom. Als lid van een club ontwikkel je verschillende sociale en leiderschapsvaardigheden. Per jaar worden er 2 tot 3 activiteiten georganiseerd. Om deze activiteiten vlot te laten verlopen vergaderen we een keer per maand met alle clubleden. Met het ingezamelde geld van de activiteiten steunen we goede doelen. Deze kunnen zowel lokaal als internationaal zijn. Natuurlijk is nieuwe vrienden maken ook een van de prioriteiten van Interact. Daarom worden er naast de officiële activiteiten ook uitstapjes met de leden georganiseerd. De Interact clubs willen binnen een hechte groep vrienden een steentje bijdragen om van de wereld een mooiere plaats te maken.

Meer weten over Interact Tongeren? www.facebook.com/InteractTongeren